سری کامیک استریپ های تن تن را شاید بتوان اولین و شناخته شده ترین سری کامیک در جهان نامید که توسط جناب HERGE نقاشی و طرح ریزی و در بلژیک منتشر شد. 

 

از طریق این تورنت می توانید سری کامل کامیک های تن تن را به زبان فرانسه دانلود کنید. فرمت کتابها PDF است و 23 کتاب است . کلا 600 مگابایت.