کمیک استریپ های فرانسوی thorgal

تورگال یکسری کمیک استریپ بلژیکی است که توسط جان وان هام نوشته شده و توسط  Grzegorz Rosiński طراحی میشد. این سری کمیک ، اولین بار در سال 1977 در مجله ی کمیک استریپ تن تن منتشر شد و در سال 1980 بصورت مجزا منتشر شد.

comics

سایت رسمی کمیک های تورگال

Download torrent

/ 0 نظر / 102 بازدید